Wat kan je verwachten?

Doelstelling

Aan het einde van de Inzichten workshop, kunnen deelnemers…

  • Een schematisch overzicht maken van eigen kwaliteiten, valkuilen en stressoren. 
  • Niet alleen de eigen valkuilen herkennen, maar ook mogelijkheden bedenken om deze te ondervangen.
  • Praktische, concrete en haalbare oplossingen bedenken voor de eigen stress.

Achtergrond

Stress is iets wat we allemaal kennen. In kortdurende vorm is het niet eens slecht voor je en geeft het je een optimale staat van alertheid om met een crisissituatie om te gaan. Steeds vaker echter krijgen we te maken met langdurige of chronische stress, en dit kan allerlei negatieve lichamelijke, emotionele of cognitieve consequenties hebben. Om die consequenties te voorkomen willen wij juist graag preventief te werk gaan en de risico’s op chronische stress verminderen. De centrale vraag waar deelnemers antwoord op leren geven in deze workshop is “Op wat voor manier ben jij gevoelig voor stress?”

Wat gaan we doen?

Deelnemers zullen reflecteren op welke situaties voor hen stressvol zijn, hoe ze daarmee omgaan, en welke onderdelen van deze aanpak ze graag anders zouden zien. Hiervoor werken deelnemers met een schematische weergave, zoals kernkwadranten, van hun krachten en valkuilen. De workshop Inzichten is de start van een Ikauros traject, waarin deelnemers veel zullen reflecteren op wat hun hulpvraag precies is. Doordat deelnemers in deze workshop veel in groepjes werken, is er naast zelfreflectie ook veel mogelijkheid tot leren van een ander.

Praktische informatie

Inzichten is een heel flexibele workshop. In standaard format gebruikt de workshop drie dagdelen. Voor het eerste dagdeel is geen voorbereiding vereist, maar de twee daaropvolgende dagdelen hebben elk een voorbereidende opdracht met (onder andere) zelfreflectie. Deze workshop kan zowel off- als online gegeven worden aan groepen van gemiddeld 12 tot maximaal 24 deelnemers.

Trainer

De Inzichten workshop wordt gegeven door Lotte Lebbink. Lotte is psycholoog, gespecialiseerd in Training & Development, en biedt ook via haar eigen bedrijf trainingen aan.

Wat anderen over deze workshop zeggen