Over ikauros

ikauros is ontstaan vanuit het afstudeeronderzoek van Bauke. Het doel van dit afstudeeronderzoek is om studenten inzicht te geven in gedrag dat binnen hun context disfunctioneel is; hen handvatten mee te geven die helpen om met een positieve houding de studie in te laten gaan. Hoewel stress namelijk niet slecht is, kan chronische stress vervelende gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld een burn-out. Een burn-out wordt niet veroorzaakt door wat er gebeurd is, maar hoe iemand er mee omgaat.

We volgen de filosofie van het Taoïsme en geloven dat iedereen anders reageert op stress en psychische problemen. Een 'one-size fits all'-oplossing is volgens ons dus niet mogelijk. We ontwikkelen interventies om jongeren inzicht te geven in hun eigen gedrag. De Character Sheet werkt binnen bestaande curricula bij onderwijsinstellingen. De workshops worden buiten het curriculum voor zowel studenten als docenten en werknemers aangeboden. Daarnaast zijn we actief op Instagram, waar we positieve memes en andersoortige berichten delen.

Onderzoek wijst uit dat er vier karaktereigenschappen zijn die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van een burn-out: zelfvertrouwen, locus of control, zelf-effectiviteit en emotionele stabiliteit.

Zelfvertrouwen is het gevoel van eigenwaarde. Letterlijk betekent dit het vertrouwen van een persoon in zichzelf in dat wat hij of zij kan of hoe diegene is;

Locus of control is een psychologische term die verwijst naar de mate waarin iemand gelooft dat gebeurtenissen die hem overkomen controleerbaar zijn. Een ander woord voor locus of control is beheersingsoriëntatie. Locus of control is onder te verdelen in twee categorieën: interne of externe locus of control;

Zelfeffectiviteit, de mate waarin mensen hun eigen toekomst vorm te geven. Iemand die zichzelf als zeer effectief beschouwt, is in staat om met het handelen, denken en voelen de eigen toekomst te produceren in plaats van deze te voorspellen;

Emotionele stabiliteit, een emotioneel stabiel persoon is beter in staat om passend te reageren op gebeurtenissen. Zij hebben hun emoties beter onder controle en zullen minder snel bezwijken onder spanning.

Uit onderzoek van het CBS en 3vraagt blijkt dat veel meer jongeren en jongvolwassenen kampen met psychische klachten. Dat is waarom ik met ikauros ben begonnen. ikauros is een groeiende organisatie die verschillende middelen ontwikkelt om jongeren te helpen tot inzichten te laten komen om op een gezonde manier met hun stress om te gaan. Omdat wij jongeren niet kunnen veranderen, creëren wij de voorwaarden die nodig zijn om jongeren tot deze inzichten te laten komen. Hierbij putten wij uit methoden die ontstaan zijn en onderbouwd worden door wetenschappelijk onderzoek zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), acceptance en commitment therapy (ACT) en vormen van beeldende therapie.

Psychische problemen zijn helaas niet altijd een individueel probleem. Wat anderen over jouw situatie zeggen heeft een sterke invloed op jouw eigen overtuigingen, aldus Paul Verhaeghe. Daarom bouwen wij een community van workshopdeelnemers. Deze community met leeftijdsgenoten helpt de deelnemers om advies in te winnen bij leeftijdsgenoten op momenten dat ze dit advies goed kunnen gebruiken.

Ben je benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op.