Charactersheet

Met de charactersheet kunnen studenten gedurende hun studieloopbaan bijhouden wat hun persoonlijke leerdoelen zijn en waar hun kwaliteiten en valkuilen liggen. Ook dient het als instrument voor mentoren om in te schatten welke studenten mogelijk een verhoogd risico lopen op stress of burn-out. Door het overzichtelijke, bondige ontwerp valt dit instrument makkelijk aan te sluiten op bestaand studieloopbaan-curriculum als overkoepelende, verbindende factor over verschillende leerjaren.
We maken hiervoor gebruik van de wetenschappelijk ondersteunde persoonlijkheidsvragenlijst HEXACO, en is ontworpen om een groeimindset te stimuleren. Meer uitgebreide informatie over de verschillende onderdelen is beschikbaar op aanvraag.

Andere instrumenten

Vragen? Of graag in gesprek komen?