Het is niet wat er gebeurd is dat stress oplevert, maar hoe je er mee omgaat.

ikauros ontwikkelt een breed scala aan projecten die studenten en startende werknemers inzicht geeft in welke overtuigingen binnen hun eigen situatie stress veroorzaken. Het doel is om deze groep mensen meer zelfvertrouwen te geven en het gevoel dat zij hun eigen leven kunnen vormgeven te versterken. ikauros doet dat zowel op individueel niveau als op sociaal niveau. Onze missie is om studenten en net afgestudeerden weerbaar te maken tegen stress, ikauros laat studenten genieten van hun drukke leven.

Stress is heel normaal en zelfs nodig om te kunnen functioneren. Wanneer je bijvoorbeeld bijna wordt aangereden, zorgt acute stress ervoor dat je aan de kant springt. Abstracte stress is de stress die je krijgt wanneer je bijvoorbeeld een deadline hebt. Deze stress houdt langer aan en bestaat vaak in diverse vormen naast elkaar.

Als iemand te lang te veel abstracte stress ervaart kunnen een burn-out, depressie of zelfs fysieke klachten veroorzaakt worden. Deze stress wordt veroorzaakt door een verschil tussen enerzijds normen, waarden en copingvaardigheden (hoe je met een situatie omgaat) en anderzijds alledaagse gebeurtenissen.

Eén op de vijf werkenden tussen de 25 en 35 jaar geeft aan burn-outklachten te ervaren. Daarmee hebben deze veel al vrouwelijke werknemers het grootste risico op een burn-out. Steeds meer studenten kampen met vergelijkbare klachten. Zo geeft twee derde van alle studenten aan last te hebben van stress.

Overgangen van de ene levensfase naar de andere verhogen het risico op stress, doordat alle sociale zekerheden wegvallen en opnieuw opgebouwd moeten worden. Daarmee bestaat het risico dat veel van de studenten die afstuderen tussen hun 25e en 35e met burn-outklachten thuis komen te zitten.

Meer weten over ikauros?